Brother România continuă să acorde premiile „Life on Land”

  • Compania acordă două premii ca sprijin pentru specialiștii din domeniul ingineriei mediului de la USAMVB – Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

„Life on Land” este la a 6-a a ediție în România și reprezintă programul prin care compania Brother acordă 2 premii pentru studenții de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMVB.

București, 18.06.2024 Parteneriatul dintre compania Brother și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB) are ca obiectiv susținerea practică comunității specialiștilor în mediu din România. Brother acordă an de an premii pentru absolvenții programelor de master din domeniul Ingineriei Mediului de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul USAMVB pe baza unor criterii de calitate și aplicabilitate. Invităm toți masteranzii care vor susține lucrări de disertație să se înscrie la data de 21 iunie 2024 la secretariatul universității pentru a-și valorifica șansa de a câștiga unul dintre premiile „Life on Land” oferite de Brother pe 28 iunie 2024, odată cu susținerea disertațiilor.

Proiectul Mihaelei Mitică, “Evaluarea hazardului și a riscului la inundații din surse de date multiple”, care a câștigat locul I la ediția din 2023, propune moduri de folosire a imaginilor satelitare pentru stabilirea metodologiei determinării riscului asociat unui hazard și pentru evaluarea preliminară a posibilelor pagube. Cercetare teoretică a fost însoțită de un studiu de caz pe râul Trotuș, comuna Dofteana, județul Bacău.

„Premiul „Life on Land” mi-a oferit oportunitatea de a lucra la Registrul Spațiilor Verzi pentru comuna Dofteana, având acum un proiect avizat și GIS-ul realizat care conține aspecte din lucrarea mea de disertație. Compania la care lucrez a avut încredere că mă voi descurca, pe baza cunoștințelor dobândite în cei 2 ani de masterat și mi-a permis să manageriez proiectul de la măsurătorile din teren, pâna la implementarea GIS.” declară Mihaela Mitică, premiat Brother 2023, absolvent master Geomatică pentru Ingineria Mediului.

Compania Brother România este activ implicată în protecția mediului, acordând anual premiul „Life on Land” studenților pasionați de studiile de mediu de la USAMVB-FIFIM. De asemenea, contribuie la igienizarea pădurilor și susține reciclarea cartușelor printr-un program gratuit local. În cadrul extensiei programului internațional destinat reciclării și reutilizării cartușelor, oricare dintre noi are posibilitatea să participe activ, returnând cartușele Brother utilizate prin intermediul programului gratuit de reciclare și reutilizare oferit de Brother în România. Global, compania participă la lupta împotriva schimbărilor climatice prin planul Brother Group Environment Vision 2050, ce promovează utilizarea durabilă a ecosistemelor și protecția biodiversității.

”Urmând deja o tradiție a implicării noastre în societate, Brother România oferă două premii absolvenților care propun soluții ecologice sustenabile, pe baza unor idei inovative și cu potențial de a fi puse în practică. Evaluarea lucrărilor candidate pentru desemnarea celor câștigătoare va fi realizată de experți, membri ai comisiilor de evaluare, cu suportul nostru la susținerea care va avea lor în data de 28 iunie 2024. În plus, având deja 5 ani de colaborare am început să urmărim efectul implementării acestui proiect educațional. Încurajăm toții absolvenții acestor programe de master să se înscrie”, a declarat Simona Țăndărică, Country Manager Brother România.

Informații despre regulamentul de participare, procedura de înscriere și alte detalii suplimentare sunt disponibile la link.

Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului – unică în ţară – dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate/instituții: construcții – proiectare și execuție, Agenții de Mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.

Despre Brother

Fondată în Japonia cu mai bine de un secol în urmă de către cei doi frați Masayoshi și Jitsuichi, Brother este în prezent o marcă recunoscută la nivel mondial pentru inovație tehnologică. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și regiuni.

Printre produsele Brother, se numără imprimante, echipamente multifuncționale, scanere și soluții de etichetare. Oferta pentru o eră bazată tot mai mult pe tehnologie digitală și inteligentă include soluții mobile de tipărire și servicii de management al printurilor (Managed Print Services – MPS). Mai multe detalii puteți afla de la: brother.ro